Miejsce gdzie nauka spotyka się z biznesem.

Założyciele

Single

Miejsce gdzie
nauka spotyka się z
biznesem.

Założyciele

Laboratorium Innowacji – KUL