Miejsce gdzie nauka spotyka się z biznesem.

Założyciele

Przeszłość i Przyszłość Laboratorium Innowacji KUL – Bank Pekao SA: Podsumowanie i Perspektywy

W dniu 9 grudnia 2021 roku, pod przewodnictwem Rektora KUL, Księdza Profesora Doktora Habilitowanego Mirosława Kalinowskiego, odbyło się istotne i inspirujące spotkanie Rady Laboratorium Innowacji KUL – Bank Pekao SA. To ważne wydarzenie stanowiło doskonałą okazję do omówienia dotychczasowych osiągnięć Laboratorium Innowacji, z naciskiem na obszary edukacyjne, szkoleniowe oraz projektowe.

W spotkaniu wzięli udział wybitni przedstawiciele ze świata nauki, biznesu i polityki. Wśród nich znalazł się dr Grzegorz Czelej, Senator Rzeczypospolitej Polskiej, którego aktywne zaangażowanie i wsparcie stanowiły ważny element rozmów. Obecni byli również prezesi oraz pełnomocnicy renomowanych firm, takich jak Bank Pekao SA, Asseco Business Solution, Nowy Styl Group oraz Modern-Expo SA. Na spotkaniu obecna była również Prezes Lubelskiego Klubu Biznesu.

Katolicki Uniwersytet Lubelski reprezentowali wybitni naukowcy, w tym Profesor Doktor Habilitowany Marian Żukowski, oraz Doktor Habilitowany Antoni Magdoń, Profesor KUL. Ich obecność dodawała prestiżu spotkaniu i podkreślała znaczenie Laboratorium Innowacji KUL w ramach współpracy między światem akademickim a sektorem biznesowym.

Spotkanie Rady Laboratorium Innowacji KUL – Bank Pekao SA stanowiło doskonałą okazję do podsumowania dotychczasowych działań oraz wyznaczenia wspólnych celów na przyszłość. Była to kolejna krok w budowaniu mostu łączącego akademicką wiedzę z praktyką biznesu, co jest celem priorytetowym Laboratorium Innowacji KUL. Wspólnie planowane projekty i inicjatywy obiecują wiele fascynujących możliwości i wyzwań, które tylko umocnią pozycję Laboratorium Innowacji jako ważnego gracza na polskim rynku innowacji i edukacji.

Twój most do przyszłości. Dołącz do nas.

Linki

Kontakt

© 2024 · Laboratorium Innowacji